CZECH DEUTSCH ENGLISH POLAND
[Hlavní strana] [Hledej] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Virtuální průvodce po České republice.

OSTAFIX N - tmel pro tenkovrstvé lepení [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

OSTAFIX N - tmel pro tenkovrstvé lepení -


OSTAFIX N
je jednosložková hmota pastovité konzistence, obsahující pojiva na bázi vodné akrylátové disperze, jemná plniva, pigmenty, dispergační a biocidní prostředky a modifikační přísady.

Použití: Lepení keramických obkladů a dlaždic, podhledů a obkladových desek a lišt z pěnového polystyrénu a polyuretanu, dřeva, PVC a pryžových podlahovin, sádrových odlitků a obkladů a podobných materiálů. Vhodným podkladem pro lepení jsou dostatečně soudržné betony a omítky, pórobeton a zejména deskové konstrukční materiály jako azbestocement, cementotřískové desky, sádrokarton, dřevotřískové desky, umakartové desky (prefabrikovaná bytová jádra) a jiné stavení materiály. OSTAFIX N lze rovněž použít pro zatmelení spár a trhlin v podkladu před malováním.

Vlastnosti: Hustota: 1,5 - 1,8 kg/m2 Hmotnostní sušina: 83 - 86 %
pH: 9 - 10 Objemová sušina: 65 - 75 % Hmota má vynikající přídržnost prakticky ke všem stavebním materiálům. Vyrábí se v bílém nenormalizovaném odstínu.

Příprava podkladů: Podklad se očistí od prachu a jiných nečistot. Savé podklady se napustí základním nátěrem PRIMER nebo jiným napouštědlem, určeným pod disperzní systémy. V případě lepení na starší omítky je nutno odstranit vrstvy malířských nátěrů a podklad důkladně odprášit a napustit základním nátěrem. Pevné a nesavé podklady se dokonale očistí, odstraní se mastné nečistoty, povrch není třeba již napouštět.

Pracovní postup: OSTAFIX N se nanáší na podklad zubovou stěrkou s výškou zubů 3 - 7 mm. Výška zubů se určí podle rovnosti podkladu a formátu obkladového materiálu tak, že po přiložení obkladu do vrstvy lepidla a jeho odtržení musí být zřetelný otisk lepidla na celé rubové straně obkladačky. Tmel se nanáší v takové ploše, na kterou se stačí osadit obklad do 10 minut. Obklad se přiloží do vrstvy lepidla a tlakem nebo poklepem se osadí do požadované polohy. Keramické obkladačky se před lepením nesmáčí vodou! V případě lepení polystyrénových podhledů a obkladů není nutno provádět celoplošné lepení, tmel se obvykle nanáší bodově nebo v pásech na okrajích a ve středu obkladových desek. Teplota při lepení a schnutí lepidla nesmí poklesnout pod +15 °C.

Spotřeba: 0,3 - 1,5 kg/m2 podle typu a kvality podkladu a lepeného materiálu.

Balení a skladování: Balení v plastových obalech o obsahu 1,2 kg, 4,5 kg, 15 kg nebo v kartuších. Skladování v původních obalech při teplotách +5 až +25°C na místech, chráněných před přímým působením slunečního záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a hygiena: OSTAFIX N není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. V uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky lepidla a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 13:50 hodin


Copyright 1998-2023 © cccr.cz