csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Perníková chaloupka předává štafetu do Prahy

Činnost sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR je již mnoho let zajišťována dodavatelsky: po Nadě Jahodové z Neratovic tuto činnost v letech 2003-2005 vykonávala firma KAM NA PARDUBICKU s.r.o., zastoupená jednatelem a ředitelem sekretariátu Luďkem Šormem.
Končí tedy další tříletá etapa v historii našeho profesního sdružení turistických informačních kanceláří, na jejímž začátku byly nezaplacené závazky či dluhy z minulých let a na konci transparentní účet v eBance se zůstatkem více než dvěstě tisíc korun. Hlavně díky tomu, že došlo k razantnímu nárůstu členské základny (z necelé stovky na více než 150 členů a čekatelů na členství) a že režijní a mzdové náklady na sekretariát byly nižší než za dob minulého sekretariátu.
Protože dosavadní provozovatel sekretariátu A.T.I.C. ČR podal k 31.12.2005 výpověď, aby se naplno mohl věnovat rozvíjejícímu se turistickému produktu Perníkové chaloupky v Perníkovém hejtmanství, Rada Asociace na svém jednání 13.prosince 2005 vyhodnotila všechny nabídky do výběrového řízení a jako nového provozovatele sekretariátu A.T.I.C. ČR vybrala Štěpánku Radostnou. Takže nová adresa Asociace turistických informačních center ČR (kde bude místo i pro prezentaci regionálních propagačních materiálů TIC před pražskými návštěvníky a turisty) zní:
Asociace turistických informačních center ČR
Štěpánka Radostná
5.května 18/1325
140 00 Praha 4
Telefon 241 404 483, mobil 607 659 678
office@atic.cz
www.atic.cz, www.atic.info
Adresa webu a elektronické pošty se nemění, jsou přesměrovány. Nové provozovatelce sekretariátu a "staré" kolegyni (mladé a krásné) Štěpánce Radostné přejeme v nové práci hodně štěstí a úspěchů. Ať je pro ni a pro nás všechny opravdu "radostná".

Luděk Šorm, IC v Perníkové chaloupce