csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Mikulov

Vrcholný orgán Asociace turistických informačních center České republiky jednal ve dnech 27. - 28. 4. 2006 v Mikulově
Dopoledne 27. 4. se před zahájením členského fóra sešla Rada A.T.I.C. ČR ke svému pravidelnému zasedání. Rada mimo jiné rozhodla o přijetí nových členů, a to Turistického informačního centra města Brna, Turistického informačního centra Třešť, Informačního centra Holčovice, Lázeňského informačního centra Jeseník, Turistického informačního centra Moravská Třebová.
Ve 14.00 zahájil prezident p. Miroslav Foltýn oficiální část členského fóra. Po nezbytných procedurách, jakými jsou volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, přednesl prezident zprávu o činnosti A.T.I.C. ČR v roce 2005.
Následovala zpráva o hospodaření v roce 2005 a zpráva revizorky A.T.I.C. ČR za rok 2005. Protože proces certifikace systému managementu jakosti dle norem ISO byl nákladnější, než se původně předpokládalo, byla členskému fóru předložena úprava rozpočtu na rok 2006. Tato úprava byla schválena 14. 2. 2006 Radou a následně 27. 4. 2006 i členským fórem.
V přestávce proběhla volba nového člena Rady za Zlínský kraj, neboť stávající radní slečna Radka Maňásková končí k 30. 6. 2006 svoji činnost v Městském informačním centru Uherské Hradiště. Slečně Maňáskové za její dosavadní kvalitní práci pro Asociaci děkujeme a věříme, že bude nadále přítelem a příznivcem našeho profesního sdružení. Novou členkou Rady se stala paní Lenka Hasníková z informačního centra v Holešově.
Po přestávce byli přítomní členové seznámeni s navrženou změnou Stanov A.T.I.C. ČR, a totiž se změnou sídla, kterým je od nynějška ul. 5. května 18/1325, 140 00 Praha 4, a čl. III odst. a), kde byla druhá věta doplněna o formuli "nerozhodne-li rada jinak". Celý odstavec tedy zní: "členem se může stát fyzická či právnická osoba splňující podmínky těchto stanov. Zájemce podá písemnou žádost s nevratnou zálohou stanovenou členským fórem. Čekací lhůta na přijetí je minimálně tři měsíce, nerozhodne-li rada jinak. V této době se k přijetí mohou vyjádřit všichni členové A. T. I. C. ČR
Poté přednesl prezident návrhy činnosti organizace v dalším období. Prioritami je pro nás kromě neustálého rozšiřování členské základny především realizace projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu - zajištění kurzu "Informační centrum - provoz a služby v kontextu EU". Na tento projekt získala Asociace finanční prostředky z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, a bude jej realizovat ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze 8, s.r.o. Naší další snahou je jednání s Českou centrálou cestovního ruchu-CzechTourism o spolupráci v oblasti problematiky informačních center. Asociace se rovněž hlásí k projektu mediální podpory domácího cestovního ruchu. V rámci aktivit směřujících k prezentaci naší činnosti se chceme zaměřit na zlepšení způsobů prezentace naší organizace například změnou grafiky a obsahu našeho webu. Závěrem vyzval členy k intenzivnější komunikaci a spolupráci se členy Rady v jednotlivých krajích.
Následovalo vystoupení hostů, při němž přednesl svůj příspěvek Ing. Kratochvíl, ředitel odboru regionálního České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, referentka Informačního centra Valašského království v Rožnově pod Radhoštěm, která nám představila nový turistický produkt "Balíčky zážitků" a Mgr. Martin Hák s Bc. Jitkou Zikmundovou nás seznámili s velmi zajímavým a lákavým návrhem programu podzimního členského fóra v Českém Krumlově. S prezentací Chráněné krajinné oblasti Pálava vystoupil vedoucí Správy CHKO, RNDr. Jiří Matuška a o činnosti destinační agentury AVEDON pohovořil Ing. Jan Sojka. Prezentace místního informačního centra a jeho aktivit se ujala naše skvělá hostitelka, vedoucí infocentra, paní Marcela Koňáková. Jí i kolegyni Leoně Kocourkové patří naše obrovské díky za perfektní přípravu a zajištění celé akce, jednáním Rady počínaje, přes skvělý doprovodný program a zajištěním autobusu pro náš sobotní odborný zájezd do Vídně konče. Děkujeme!
Členské fórum poté odhlasovalo usnesení a prezident poděkováním všem zúčastněným členům i hostům uzavřel oficiální část.
A volná zábava mohla začít....