csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Na pomoc venkovské turistice

Hovoříme s Renátou Miškaříkovou, asistentkou generálního ředitele agentury REGION VALAŠSKO.
NAŠE TÉMA: Projekt vytvoření "regionálního konzultačního centra k rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky v regionu Valašska a navazujících oblastí".
Charakterizujte stručně oblast, o které budeme hovořit.
Valašsko se nachází v severovýchodní části České republiky a pokrývá správní území okresu Vsetín, zasahuje částečně do dalších tří okresů severomoravského regionu (Frýdek-Místek, Nový Jičín, Přerov) a dvou okresů jihomoravského regionu (Kroměříž, Zlín).

Platnost obrázku vypršela.

Sdružení REGION VALAŠSKO již od roku 1995 aktivně působí v tomto regionu a je jedinou profesionální a nejvýznamnější agenturou v oblasti. REGION VALAŠSKO byl iniciátorem a jedním z organizátorů kurzu "Venkovská turistika - agroturistika", který se konal v listopadu 1995 (kurz pro místní správu i pro začínající podnikatele). Ředitel agentury Ing. Petr Vašků je zároveň absolventem tohoto kurzu. Agentura v rámci své činnosti soustavně vyvíjí aktivity k popularizování venkovské turistiky mezi potencionálními podnikateli.
Jaký byl další vývoj v této oblasti podnikání?
Jednou z možností obnovy venkova je i rozvoj speciální oblasti cestovního ruchu - a to venkovské turistiky. Tento způsob rekreace se hodí zejména do oblastí podhorských a horských, do oblastí s vyšší mírou nezaměstnanosti a menší nabídkou nových pracovních příležitostí, do oblastí s nepříznivou demografickou strukturou obyvatelstva. A to bezesporu Valašsko je. Naše aktivita navazuje na plošný projekt realizace kurzu Venkovské turistiky v letech 1995-97.
Čeho se Vám podařilo dosáhnout?
Kromě určité a nutné osvěty mezi podnikateli, jsme v letošním roce spolupodali žádost o finanční prostředky z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova pro rok 1998 z Dotačního titulu 6. Po přiznání dotace jsme vyhráli výběrové řízení, vyhlášené hlavním předkladatelem projektu.
Jaký byl cíl projektu?
Cílem projektu bylo vytvoření regionálního koordinačního a konzultačního centra, sloužícího pro zástupce místní správy a podnikatele resp. začínající podnikatele ve venkovské turistice. V konzultačním centru zájemci získají komplexní informace o této činnosti podnikání. Navíc je možné se poradit o možnostech marketingu, propagace, tvorby propagačních materiálů apod.
Má Vaše agentura v tomto směru již nějaké zkušenosti?
Samozřejmě. V krátkosti malý výčet našich aktivit:
  • Kurz pro místní správu - listopad 1995
  • Kurz pro začínající podnikatele - listopad 1995
  • Průběžně semináře k venkovské turistice - průběžně v r. 1996 v celé ČR - např. Č. Budějovice
  • Venkovská turistika - 1997, Praha
  • Trh pracovních příležitostí - venkovská turistika - 1997, Vsetín
  • Seminář Venkovská turistika - 1997, Písek
Jaký byl konkrétní přínos?
Kromě již zmiňované osvěty mezi podnikateli a místní správou, byl konkrétní přínos ve dvou věcech. První bylo vytvoření propagačního materiálu o objektech vhodných pro venkovskou turistiku, pro zájemce zdarma. Druhou bylo pracovní setkání zástupců státní, místní správy a podnikatelů 15.12.1998 v Rožnově. O obrovském zájmu hovoří i to, že pozváni přijali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ČCCR, úřadů práce, místní správy a samozřejmě podnikatelé. Za velkého zájmu regionálních médií se sešlo téměř 80 lidí a diskutovali až do pozdního večera.
Co by jste řekla závěrem?
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám drželi palce a napomohli tak dobré věci. Jak jsem se již zmínila dříve, naše profesionální agentura má v tomto obrovské zkušenosti. A tyto zkušenosti rádi nabídneme i dalším subjektům z celé ČR.
Kontakt:
REGION VALAŠSKO, regionální agentura CR, Palackého 484, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel: 0651-57 195, tel/fax: 0651-52 351,www.valassko.cz,e-mail: info@valassko.cz