csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Z jednání členského fóra

Ve dnech 25. - 26. října jsme se sešli na letos již druhém členském fóru, které se tentokrát konalo v Rožnově pod Radhoštěm.
Výborné podmínky pro pracovní část členského fóra i pro jeho volnou část vytvořilo vedení hotelu RELAX. Velkou organizační zodpovědnost za celý pobyt našich členů na sebe vzala agentura Beskydy-Valašsko, člen asociace.
Po nezbytných organizačních procedurách se členové seznámili se zprávou o činnosti asociace za rok 2000 a část roku letošního, se závěrečnou zprávou o hospodaření za rok 2000 a se zprávou revizora za toto období.Zároveň byl schválen rozpočet na rok 2002.
Byl schválen plán činnosti na příští rok. Je v něm kladen důraz především na to, aby se zvýraznila role asociace jako profesní organizace cechovního typu ve vztahu ke státní správě, místní a krajské samosprávě (pojetí veřejné služby bezplatného poskytování inforamcí, metodika, ekonomika, financování veřejné služby atd.).
Členské fórum dále schválilo vstup asociace do Unie cestovního ruchu, nové členy a čekatele asociace.
V další části odpoledního jednání se uskutečnil odborný seminář na pracovní téma Práce turistických informačních center s Internetem. Přednášejícím byl Luděk Šorm. Seminář se nečekaně protáhl, a tak nezbyl čas na zodpovězení zadaných písemných otázek. Ty budou zodpovězeny písemně a publikovány ve Zpravodaji a na webových stránkách.
Po skončení pracovní části jednání mohl volný čas zbývající do zahájení společenského večera každý využít po svém. Někteří účastníci volili vykoupání se v hotelovém bazénu, jiní zvolili saunu, další si šli zahrát kuželky a stolní tenis. Spokojeni byli všichni.
Od devatenácti hodin se uskutečnil společenský večer, při kterém nechyběla cimbálová muzika a již tolik oblíbená tombola s velkou dávkou legrace. Plně se potvrdilo pravidlo, že kdo má hodně, určitě dostane ještě více. Zatímco někteří majitelé losů se smutně dívali, jestli náhodou nevyhráli, jiní se mohli pro výhry uběhat.
Po skončení společenského večera se některým účastníkům nechtělo ještě spát, tak se přesunuli z hotelu do jiného zábavního zařízení, kde křepčili málem až do ranních hodin.
V průběhu večera se mnozí účastníci vytahovali, že to budou právě oni, kdo ráno absolvuje rozcvičku. Přirpaven byl jen Jiří Kučírek z Ústí nad Labem. Po chvíli čekání přišli ve sportovním Marcel Goetz z Českých Budějovic a Olda Kuchař z Kroměříže a k mému údivu se vydali do kopce v pěkném poklusu. A to jsou oba padesátníci. Klobouk dolů.
Pro účastníky, kteří zůstali druhý den dopoledne v Rožnově pod Radhoštěm byl připraven pěkný program. Podrobné informace budou uveřejněny ve Zpravodaji.

N. Jahodová