csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Noví představitelé asociace

Na jednání rady Asociace turistických informačních center ČR byl zvolen prezidentem Miroslav Foltýn Podkrušnohorského informačního centra. Viceprezidentem byl zvolen Petr Vašků, zástupce regionální agentury cestovního ruchu Beskydy-Valašsko. Na jednání členského fóra byl zvolen čestným prezidentem Jiří Pavlík.