csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Zájem o členství v cechu potěšitelně roste

Asociace turistických informačních center ČR prodělala od svého založení v roce 1994 celkem dramatický vývoj k odbornému profesnímu sdružení (cechu) kanceláří, zabývajících se tvorbou a poskytováním turistických informací. Nejprve definovala minimální standard služeb a čtyřstupňovou kategorizaci turistických informačních center, později změnila způsob přijímání nových členů.
Novým členem asociace (A.T.I.C. ČR) se může stát fyzická či právnická osoba splňující podmínky stanov asociace. Zájemce podá písemnou žádost a zaplatí nevratnou zálohu na členský příspěvek ve výši 1.000 Kč. Čekací lhůta na přijetí je obvykle 6 měsíců. V této době se k přijetí mohou vyjádřit všichni členové A.T.I.C. ČR. Tehdy také probíhá prověřování poskytovaných služeb čekatele pověřeným členem asociace. Splňuje-li čekatel všechny předepsané podmínky a minimální standard poskytovaných služeb, navrhne pověřený člen A.T.I.C. ČR tento subjekt na přijetí za řádného člena. Přijetí se uskuteční rozhodnutím Rady A.T.I.C. ČR, pak nový člen doplatí do plné výše členský příspěvek (4.000 Kč/rok)
Členství v profesním cechu tedy již nevzniká automaticky, ale po prověření rozsahu a kvality poskytovaných služeb v čekatelské lhůtě. Panovaly obavy, že tato komplikace povede k redukci členské základny, ale dnes již můžeme konstatovat, že nikoliv. Důraz na kvalitu je motivujícím faktorem a členská základna Asociace potěšitelně roste: ke 114 členům a 9 čekatelům od konce června 2003 přibyly:

Informační centrum Hodonín

Informační středisko Jindřichův Hradec

Turistické informační centrum SNĚŽENKA Sedlnice

Jablunkovské informační centrum

Informační centrum Fulnek

Městské informační centrum Odry

Informační centrum Brušperk

Asociace turistických informačních center má tedy nyní 114 členů a 17 čekatelů na členství. Jako odborné profesní sdružení se ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu podílela na formulaci definice obsahu činnosti oficiálního turistického informačního centra s jednotným značením, které bude státem propagováno i v zahraničí. V současnosti A.T.I.C. ČR učinila další významný krok: připravuje zavedení systému managementu jakosti podle mezinárodně uznávaných norem kvality ČSN EN ISO 9001:2000.

Další zájemci o členství se mohou hlásit na adrese:

Luděk Šorm, ředitel
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby u Pardubic
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134 - ředitel
fax: (+420) 466 612 474