csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Nejvyšší orgán A.T.I.C. ČR jednal v Praze

V pražském hotelu Vltava se ve dnech 2. - 3. října 2004 uskutečnilo jednání členského fóra Asociace turistických informačních center České republiky, které je nejvyšším orgánem tohoto profesního sdružení.
Přítomni byli členové a čekatelé na členství a řada hostů - zástupci ČCCR - Czechtourism, odborného tisku, IC Studénka a starostka Bílovce. Pan Foltýn, prezident A.T.I.C. ČR jednání zahájil. Po několika minutách nezbytných procedurálních záležitostí, kterými bylo schválení programu jednání, volba komisí a ověřovatelů zápisu, následovala zpráva o činnosti rady a sekretariátu A.T.I.C. ČR, která ocenila zvláště spolupráci s odbornými partnery a Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism. Rada asociace, která je voleným orgánem členské základny v jednotlivých krajích, se schází pravidelně 1x za měsíc. V diskusi se zástupci ČCCR dospěla ke společné definici obsahu činnosti Turistického informačního centra a k zajištění jednotného značení TIC na území České republiky. Problém, který v minulých letech byl často kritizován členy Asociace se díky aktivitě ČCCR daří řešit.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
V současnosti Asociace započala proces zkvalitňování činnosti s certifikací dle norem jakosti ISO. Prvním konkrétním výsledkem je zpracování předvstupní analýzy, kterou na objednávku A.T.I.C. ČR zpracovala poradenská firma Citellus. Asociace se podílí na řešení problematiky legislativní úpravy tzv. veřejné služby, kterou je bezplatné poskytování informací v turistických informačních centrech, a jedná s vedoucími pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj o přípravě tzv. velkého zákona o cestovním ruchu. Profesní sdružení (cech) informačních center se podílí na metodické pomoci svým členům a čekatelům na členství, jednal o provozování Informačního centra regionů v Praze na Staroměstském náměstí a propaguje své členy nejenom na internetu, ale také v novém tištěném prospektu s adresářem, který byl členům na jednání představen a distribován.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Členská základna vyslechla a odsouhlasila průběžnou zprávu o hospodaření, kterou přednesla revizorka D.Kremzerová. Rozpočet je v současnosti vyrovnaný a pokud všichni zaplatí členské příspěvky zůstane vyrovnaný i nadále. Byla projednána úprava rozpočtu na rok 2003 a s pozměňujícími návtrhy byl přijat rozpočet na rok příští. Úpravy předloženého návrhu rozpočtu na rok 2004 spočívají ve vytvoření rozpočtové rezervy na certifikaci ISO nebo na projekty zlepšení práce A.T.I.C. a pomoc IC. Členská základna odsouhlasila i změnu Stanov a změnila sídlo organizace na Ráby 38, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
V průběhu přestávky se uskutečnily doplňovací volby do Rady A.T.I.C. ČR
 • R. Drahný (IC Špindlerův Mlýn) za Kraj Královehradecký
 • D. Grossová (IC Říčany) za Kraj Středočeský
 • L. Oborníková (IC Jihlava) za Kraj Vysočina

Kraj Jihomoravský stále ještě nemá v Radě zastoupení.
V bohaté a věcně zajímavé diskusi vystoupili někteří hosté a členové Asociace. Petr Kratochvíl z Czech Tourism (ČCCR) pohovořil zvláště o aktuálním stavu přeznačení IC, jeho kolegyně Váňová se zabývala zejména podporou domácího cestovního ruchu propagací v tisku. IC znají svou oblast a měly by ji umět propagovat. V současnosti ČCCR pracuje na tématu Dálkové lyžařské trasy. Pan Pergler z Hospodářských novin představil Magazín In: 4 stránky o cestování, kultuře, sportu a jídle. Servisní informace o městech, krajích, ubytování, stravování. Možná spolupráce s IC, ty by si propagovali svůj vlastní region. S potěšením jsme přijali sdělení, že Město Strakonice by se rádo stalo místem setkání Členského fóra A.T.I.C. v dalším volném termínu - podzim 2005. Zajímavé vystoupení přednesla Miroslava Luprichová, prezidentka sdruženín podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu HO.RE.KA ČR. Informace o certifikaci ubytovatelů jsou pro turistická informační centra velmi důležitá. Vít Pechanec dále prezentoval server CzeCot.com, Marcel Goetz představil projekt Pohádkových regionů. Diskuse byla také ohledně možností prezentace a propagace A.T.I.C. ČR a o podmínkách ČTÚ pro provozování veřejných internetových stanic.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Jak diskusi hodnotí její účastníci?
 • J.Lučanová (IC Olomouc): Byla jsem mile překvapena velkou účastí členů asociace. Názory padaly kladné i záporné co se týká práce asociace, což nám všem může bý pobítkou k další činnosti. Vždy je dobrá konfrontace názorů. Snad jen příště bych přivítala větší prostor pro diskusi a nebo ji rozdělit podle tématů na jednotlivé sekce. Myslím, že každe TIC má spostu otázek a v krátkém časovém intervalu na ně nebyl čas. Jako velice pozitivní vidím přítomnost zástupců ČCCR (Czechtourism), kteří dokážou svým přístupem podpořit v činnosti každého TIC, kterému záleží na rozvoji cestovního ruchu v České republice.
 • H.Matasová (IC Starý Plzenec): Turistický ruch se stává profesní záležitostí. Dochází k posunu řazení hodnot co nabídnout návštěvníkům a z toho je i odvozen zájem o dění v dosahu IC a pak samozřejmě i snaha najít kontakty na další kolegy, aby služby byly zajištěny v celé republice s osobním přístupem. Jako když vítáte hosta do domu. Samozřejmě, že jsou výjimky, ale taková IC zápasí o svou existenci nejen se
  svými zřizovateli ale i s turisty.
 • M.Velká (IC Bílovec): Velmi se mi líbí, že obor ve kterém pracujeme, je brán vážně. (Na členském fóru jsem poprvé.)
 • M.Hofmanová (IC Hodonín): Pro mě, jako pro nováčka a doufám, že v blízké budoucnosti platného zástupce člena asociace, bylo setkání velmi zajímavé a přínosné. Byla jsem překvapena hojnou účastí. Bylo zajímavé vyslechnout si i názory a novinky z řad hostů. Myslím si, že celkový dojem byl velmi dobrý a prezentované informace přehlušily i drobné organizační mušky.
 • D.Schmidtová (IC Náměšť): Na členském fóru mě příjemně překvapila vysoká účast i živá diskuse, ale připadlo mně, že odpovědi na dotazy typu "co vlastně přinese informačním centrům členství v ATIC" nebyly zodpovězeny dost přesvědčivě, a to zejména v souvislosti s certifikací, kterou vlastně provádí i CCCR - nebo vlastně Czech Tourism.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Po závěrečném usnesení následoval odborný doprovodný program, který byl situován na výletní loď Odra.
 • S.Sládková (IC Strakonice): Dojmy a zážitky? No přece bezva jako vždy - víno, muži a zpěv!!! Ale vážně: Mile mne překvapilo, že je nás tolik a stále více. Konečně začínám vidět konkrétní výsledky naprosto sysifovské práce asociace (spolupráce s tiskem, jednotné označení, snad uzavření smlouvy s KČT a pod.) trochu nemile mne překvapilo, s jakými potížemi se potýkají i zavedená IC ve velkých městech (Pardubice, Pražská PIS a pod)
 • M.Polomisová (IC Vimperk): Bylo to fajn. Z nápadů a podnětů dalších členů se dají čerpat nové nápady a zkušenosti.
V pátek se zájemci sešli na velmi zajímavém výkladu Pražské informační služby, který zahrnul i exkurzi do informačního a techonologického zázemí této instituce.
Členské fórum A.T.I.C. ČR
Na závěr dejme opět prostor několika účastníkům:
 • V.Saňková (IC Lipník n.B.): Setkání členského fóra A.T.I.C. bylo pro mne příjemným setkáním s lidmi z celé republiky, kterým jde o stejnou věc a jsou stejně naladěni. Velmi příznivě hodnotím jak průběh odpoledního zasedání v hotelu Vltava, tak i připravený pestrý program následujícího dne. Paní průvodkyně, která naši skupinu dostala na starost, byla skutečným odborníkem ve svém oboru. Ty dvě hodiny, strávené s ní prohlídkou Prahy - ať už ze Staroměstské věže, nebo při návštěvě některých pražských památek, byly nabity zajímavými a poutavě podanými informacemi. V pátek odpoledne jsme se mohli "na vlastní oči" seznámit se zázemím PIS. I tam, přestože jsme je jistě rušili v jejich práci, se nám věnovali s láskou a péčí.Setkání členského fóra A.T.I.C. bylo (podle mého názoru) naplněno odborností a pohodou.
 • I.Líbalová (IC Litomyšl): Protože jsem na setkání ATIC byla poprvé, poznala jsem spoustu kolegů a kolegyň, proběhla výměna zkušeností z provozů i v jiných Infocentrech a v neposlední řadě jsem díky hlasování pohlednicovým systémem viděla nové sídlo A.T.I.C. ČR. :-)
 • Dagmar Hyklová (IC Kopřivnice): Byla jsem překvapena velkou účastí na členském fóru. Samotné jednání i diskusní příspěvky byly věcné a přínosné. Zajímavá byla i vystoupení pozvaných hostů. Celé jednání mělo spád. Líbila se mi i prohlídka Prahy na druhý den. Byla velmi poutavá a navíc zpestřená zajímavostmi, které se zřejmě nedozví běžný turista.
Podzimní členské fórum se vydařilo a za to patří dík všem zúčastněným a za přípravu členům Rady A.T.I.C. ČR a Pražské informační službě.

Luděk Šorm,
Ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR