csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Proč a jak se stát členem A.T.I.C. ČR ?

Asociace turistických informačních center České republiky je jediným profesním sdružením (tzn. cechem) turistických informačních kanceláří na území našeho státu.
Odpověď na otázku po smyslu takové organizace je nabíledni: pokud má práce turistických informačních center nějaké specifika, tzn. pokud se odlišuje od činnosti úředníků, cestovních kanceláří, ubytovatelů a dalších profesí, pak nepochybně je nutné pečovat o rozvoj tohoto oboru. Usilovat nejenom o zlepšování kvality obecného standardu poskytovaných služeb, ale také i o vytvoření adekvátních podmínek pro výkon této veřejné služby sui generis (zvláště financování, značení, definice činnosti TIC, evropské normy kvality,...).
Co A.T.I.C. ČR nabízí turistickému infocentru?
 • Možnost podílet se na formování systému veřejné služby turistických informací na území České republiky.
 • Metodickou pomoc při zřizování a vedení turistického informačního centra.
 • Zveřejňování adresy IC na internetových stránkách informačního systému Doménová koule, ve Zpravodaji a adresáři asociace a v dalších tiskovinách (mapy, průvodci, atlasy atp. dle dohody s jednotlivými vydavateli).
 • Možnost zveřejňování informací o činnosti IC ve Zpravodaji a na internetových stránkách Asociace.
 • Možnost vzájemné výměny propagačních materiálů a mnohaletých zkušeností z provozování turistických informačních center na území celé České republiky.
 • Možnost podílet se na formulování stanov, plánu činnosti a realizaci všech záměrů této demokraticky fungující osobnosti.
Jak se stát členem cechu turistických infocenter?
 • Prostudovat si Stanovy a další materiály o dosavadní i připravované činnosti Asociace (viz www.atic.cz, na vyžádání je zašle sekretariát).
 • Vyplnit a zaslat pozemní poštou na adresu sekretariátu Přihlášku čekatele na členství v A.T.I.C. ČR (viz www.atic.cz, na vyžádání zašle sekretariát).
 • Zaplatit na základě faktury nevratnou zálohu 1.000 Kč na členský přispěvek.
 • V průběhu čekatelské lhůty, která trvá zpravidla půl roku, spolupracovat se sekretariátem a pověřeným zástupcem Rady A.T.I.C. ČR na prověření rozsahu a kvality poskytovaných služeb a na zařazení IC do některé z kategorií A - D.
 • Po úspěšném završení tohoto procesu, kdy se z čekatele stává člen, je nutné doplatit 3.000 Kč na základě faktury do plné výše členského příspěvku (činí 4.000 Kč/rok) a podílet se na činnosti cechu jako jeho plnoprávný člen.