csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Zpráva o činnosti Rady A.T.I.C. ČR v roce 2003

Rada A.T.I.C. ČR je výkonným a nejvyšším orgánem Asociace turistických informačních center ČR mezi jednáními členského fóra tohoto profesního sdružení (cechu informačních center).
V roce 2003 se Rada sešla desetkrát a na svých jednáních se zabývala nejčastěji:
 • Řízením a kontrolou činnosti sekretariátu
 • Hospodařením A.T.I.C. ČR
 • Členskou základnou v jednotlivých krajích
 • Průzkumem činnosti informačních center
 • Prezentací A.T.I.C. na veletrzích Region Tour, Holiday World a MADI
 • Vydáním propagačního materiálu s adresářem A.T.I.C. ČR v nákladu 50.000 výtisků
 • Internetovou prezentací A.T.I.C. ČR
 • Vydáním 2 čísel Zpravodaje A.T.I.C. ČR
 • Realizací tiskových konferencí na ČCCR a v krajích
 • Definicí činnosti informačního centra pro oficiální značení
 • Spoluprací se státními organizacemi (MMR, ČCCR,...) a partnery (C.O.T., KČT,...)
 • Certifikací dle norem ISO
 • Legislativním řešením veřejné služby bezplatného poskytování informací
 • Projektem Informačního centra regionů v Praze
 • Přípravou členských fór v Uherském Hradišti (duben) a v Praze (říjen)
Z jednání Rady A.T.I.C. ČR
Z jednání Rady A.T.I.C. ČR dne 11.listopadu 2003 v budově ČCCR - CzechTourism Praha
Rada je složena z fyzických osob, které jsou voleny informačními centry jednotlivých krajů a ty na celostátní úrovni zastupují. Bohužel aktivita jednotlivých zástupců je různá a je limitována řadou faktorů (např. personálními změnami, nemocností, mateřstvím, časovým vytížením, cestovními náklady,...). Proto v průběhu roku v některých krajích došlo k několikeré volbě zástupce, Jihomoravský kraj prozatím svého zástupce nedelegoval. Stoprocentní aktivitu při zastupování a prosazování zájmů svých voličů projevili naopak zástupci Pardubického a Ústeckého kraje.
ÚzemíÚčast na jednáních
Pardubický kraj (Matouš) 100%
Ústecký kraj (Foltýn) 100%
Karlovarský kraj (Špundová) 90%
Zlínský kraj (Maňásková) 90%
Jihočeský kraj (Goetz) 80%
Plzeňský kraj (Senjuk, Peroutka) 80%
Liberecký kraj (Lejdarová, Poláková) 70%
Olomoucký kraj (Lučanová) 70%
Praha (Novotný) 50%
Kraj Vysočina (Janíková, Schmidtová, Běhunková) 40%
Moravskoslezský kraj (Kolčárek) 40%
Královéhradecký kraj (Bíbrová, od listopadu Drahný) 30%
Středočeský kraj (Zelenka, od listopadu Grossová) 30%
Jihomoravský kraj (není zastoupen) 0%
Jednání Rady bez hlasovacího práva se také pravidelně účastnili ředitel sekretariátu (100%) a revizorka hospodaření (80%). Hosty jednání byli zástupci ČCCR - CzechTourism (D.Gladiš a P.Kratochvíl) a partnerů (C.O.T., KČT, CQS, Citellus).

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR