csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Práce s lidmi mě baví

Říká PETR VAŠKŮ, který zastupuje v radě asociace severní Moravu.
Narozen vroce 1968, absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické, katedry mikroelektroniky. V současné době výkonný ředitel regionální agentury cestovního ruchu BESKYDY-VALAŠKO.
Po ukončení vysoké školy vystřídal několik zaměstnání. Zejména pro absolventy technických škol bylo obtížné v regionu sehnat pracovní místo. Na vlastní kůži poznal, co to je nemít práci. Nevzdal se však. V dubnu 1993 začal soukromě podnikat, mimo jiné i v investičním poradenství. Zaměřoval se na ekonomické služby pro finanční společnosti a zpracování podnikatelských záměrů pro soukromé společnosti. Protože mu "přibylo” další zaměstnání, své podnikání musel z důvodů pracovního vytížení omezit.

Platnost obrázku vypršela.

Včervnu 1995 začal pracovat jako samostatný odborný referent na Městském úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Tam také dostal za úkol založit Sdružení cestovního ruchu. Od toho už nebylo daleko k založení regionální agentury cestovního ruchu REGION VLAŠSKO, kde se stal výkonným ředitelem. Funkce ho neopustila ani v lednu, kdy vznikla regionální agentura CR BESKYDY-VALAŠSKO. Samostudiem si neustále rozšiřuje své znalosti.
Seznamuje se pravidelně se všeobecnými právními, ekonomickými zákony a předpisy, rozšiřuje si znalosti z oblasti marketingu, managementu, personalistiky apod. To vše samozřejmě využívá při jednání rady asociace a při zabezpečování úkolů, kterými ho rada pověřuje
Dokladem toho, že pracuje dobře, je jeho "postup” v radě. Na mimořádném jednání rady v květnu byl zvolen viceprezidentem asociace.