csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Jak to vidím

Myšlenka na založení Asociace turistických informačních center ČR (tehdy ještě A. T. I. S.) vznikla na podzim roku 1993 v Hradci Králové, kde ministerstvo hospodářství pořádalo seminář o turistice. Zde bylo tehdy představeno i nové sdružení na podporu cestovního ruchu pro oblast Českého ráje s názvem "Koridor".
Podle tohoto vzoru jsme v únoru 1994 založili Jihočeskou centrálu CR, s. r. o., což byl praktický krok a vzor pro založení regionálního a následně celostátního sdružení. Základ i finační prostředky do celostátního projektu vložili v létě Miroslava Martincová, Jaroslava Polanská, Zlatko Voráček a Marcel Goetz. Společná činnost nám umožnila vytvoření stanov, hrazení nejnutnějších provozních nákladů, rezeslání informačních a zvacích dopisů na zakládající valnou hromadu na podzim 1994 atd.
Jmenovaní pro zahájení činnosti vytvořili společnost s ručením omezeným "TIC", která chtěla pro asociaci provozovat přímo v Praze informační středisko propagující především regiony. Celý projekt skončil po čtyřech letech ztrátou několika set tisíc korun. Doufám, že letošní valnou hromadou v Kroměříži jsme ukončili období špatných investic.
Za uplynulých pět let jsem poznal řadu nadšených lidí, se kterými budu dále rád spolupracovat a doufám, že se nám podaří získat i podporu státní a místní správy České republiky.

Marcel Goetz

České Budějovice